Dne 21.6. z technických důvodů otevřeno od 12:30 do 16:30 děkujeme za pochopení

Vruty HPM TEC

Název RozměrDélka cena (Kč) /
bez DPH s DPH
Vrut HBS3,030-450,000,00
Vrut HBS3,525-500,000,00
Vrut HBS4,030-700,000,00
Vrut HBS4,540-800,000,00
Vrut HBS5,040-1200,000,00
Vrut HBS6,050-2000,000,00
Vrut HBS8,060-3000,000,00
Vrut SK6,060-1400,000,00
Vrut SK8,060-3000,000,00

Vruty HPM TEC

Vruty pro dřevostavby jsou variantou vrutů s užitnými vlastnostmi, které byly vyvinuty speciálně pro spoje dřevo-dřevo. Jsou vhodné na veškeré dřevěné konstrukce jako ploty, střechy, sruby a jiné.

Stavební vruty jsou určeny pro dřevostavby, do krovů, na pergoly, do dřevěných mostů, k upevňování balkonů a tepelné izolace a dále pro použití všude tam, kde vznikají konstrukce na bázi dřeva (masiv, lepené vazníky, OSB desky, dřevotřískové desky, překližky a další). Stavební vruty jsou předurčeny pro spoje v nosné konstrukci, ale pro své výhody se používají i v pomocných spojích. Mohou být jimi spojovány jak dřevěné díly, tak jimi mohou být připojovány např. kovové díly k dřevěným dílům. Stavební vruty lze použít samostatně anebo s příslušným typem podložky. Při použití podložky dochází k ještě většímu sevření spoje než při použití samostatného stavebního vrutu. Stavební vruty nahrazují hřebíky, závitové tyče DIN 975, svorníky DIN 976, běžné vruty DIN 571, šrouby s metrickým závitem a další běžný spojovací materiál. Oproti vyjmenovanému spojovacímu materiálu mají stavební vruty do dřeva několik zásadních výhod. Jednou z těchto výhod je, že mohou být, vzhledem k jejich konstrukci a zpracování, používány bez předvrtání.

Používání stavebních vrutů bez předvrtání šetří pracovní čas a peníze! Další výhodou oproti běžnému spojovacímu materiálu je pevnost stavebních vrutů. Vlastní konstrukcí a tepelným zpracováním – zušlechtěním, získávají stavební vruty mechanické vlastnosti, kterými výrazně předčí běžný spojovací materiál. Spoje vytvořené prostřednictvím stavebních vrutů jsou pevnější a to umožňuje snížit množství spojů, které je třeba zhotovit a tím vzniká další, zejména časová úspora. Při konstrukci stavebních vrutů je brán i zřetel na uživatelský komfort. Proto jsou všechny stavební vruty vybaveny drážkou Torx (Tx), která umožňuje precizně přenášet potřebný kroutící moment (Nm) na zašroubování stavebního vrutu.

Tato drážka minimalizuje riziko vyskočení šroubovacího nástavce z drážky nebo protočení šroubovacího nástavce v drážce. Další uživatelský komfort přináší kluzný lak. Kluzný lak je standardní součástí povrchové úpravy stavebních vrutů. Povrchová úprava stavebních vrutů se sestává z galvanického zinku se žlutým nebo bílým chromátem a vrstvy kluzného laku. Galvanický zinek chrání vrut před korozí a je na vrut nanesen v minimální vrstvě 7 μm. Kluzný lak slouží jako kluzná vrstva a současně jako další vrstva ochrany stavebního vrutu před korozí. Kluzný lak při šroubování stavebního vrutu významně redukuje tření a současně s konstrukcí stavebního vrutu tak umožňuje pohodlně zašroubovat stavební vrut bez předvrtání. Stavební vruty jsou certifikovaný produkt a jejich výroba je pod stálou kontrolou kvality. Na trh jsou tak distribuovány stavební vruty, které mají garantovanou vysokou stálou kvalitu. Na stavební vruty jsou vystaveny „Všeobecná schválení stavebního dohledu“ (Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) Německým institutem pro stavební techniku (Deutches Institut für Bautechnik (DIBt)) a dále je pro stavební vruty vystaveno Stavební technické osvědčení (STO). Bližší informace o schváleních a STO poskytujeme na vyžádání. Ve schváleních a STO jsou, mimo jiné, uvedeny všeobecné zásady použití stavebních vrutů a dále podklady pro statické výpočty podle norem DIN 1052 a ČSN EN 1995-1-1 (Eurokód 5). Podle podkladů lze vypočítat statické zatížení. Jednotlivé složky statického zatížení dle DIN 1052:1988 v jejich maximálních hodnotách jsou uvedeny v tabulkách u příslušných typů stavebních vrutů.

Stavební vruty HBS

Vruty HBS jsou uživatelsky komfortní variantou stavebních vrutů s vysokými užitnými vlastnostmi a nahrazují dříve nabízené typové řady. Jejich parametry jsou optimalizovány podle zkušeností s předcházejícími generacemi stavebních vrutů. Samozřejmostí je použití bez předvrtání a vyšší pevnost spoje oproti běžnému spojovacímu materiálu. Stavební vruty HBS vykazují oproti staré generaci stavebních vrutů Star Drive vyšší rychlost zašroubování a nižší odpor při šroubování.

• Ostrá špička – usnadňuje zakousnutí vrutu do materiálu. Pro zakousnutí postačuje mírný přítlak
• Speciální geometrie špičky příznivě ovlivňuje šroubování vrutu • Jednochodý závit o vysokém stoupání – dává vrutu vysokou rychlost zašroubování, snižuje tření vrutu a přitom zachovává vysokou úroveň vytrhávacích sil závitů z materiálu
• Částečný závit umožňuje přitažení připojovaného dílu
• Spirálová drážka přes závit minimalizuje tříštění materiálu
• frézující závit snižuje tření na dříkové části vrutu při zašroubování

– při použití bez předvrtání se vytlačený materiál snaží vrátit na původní místo. Frézující závit odfrézuje materiál, který by jinak vyvozoval vysoké tření a dřík klouže materiálem s minimálním třením

• Zápustná hlava s 6 drážkami pod hlavou
• 6 drážek pod hlavou usnadňuje zapuštění zápustné hlavy vrutu do materiálu
• Drážka (pohon) Torx (Tx) – precizně přenáší kroutící moment potřebný na zašroubování vrutu. Drážka Tx minimalizuje riziko vyklouznutí šroubovacího nástavce a nebo proklouznutí nástavce v drážce
• Galvanický zinek se žlutým chromátem chrání vrut před korozí
• Kluzný lak snižuje tření vrutu o materiál a přispívá k tomu, že vrut lze lehce zašroubovat. Tam, kde zůstává vrut vystaven povětrnostním vlivům slouží jako další vrstva ochrany vrutu před korozí.
• Při použití podložky se zvyšuje protahovací síla = ještě vyšší svěrná síla ve spoji

Stavební vruty SK

Stavební vruty SK jsou uživatelsky komfortní variantou stavebních vrutů s vysokými užitnými vlastnostmi a nejvyšší svěrnou silou ve spoji. Jejich parametry jsou optimalizovány podle zkušeností s předcházejícími generacemi stavebních vrutů. Samozřejmostí je použití bez předvrtání a vyšší pevnost spoje oproti běžnému spojovacímu materiálu. Stavební vruty SK vykazují oproti staré generaci stavebních vrutů Star Drive vyšší rychlost zašroubování, nižší odpor při šroubování a vysokou hodnotu protahovací síly.
• Ostrá špička – usnadňuje zakousnutí vrutu do materiálu. Pro zakousnutí postačuje mírný přítlak
• Speciální geometrie špičky příznivě ovlivňuje šroubování vrutu
• Jednochodý závit o vysokém stoupání – dává vrutu vysokou rychlost zašroubování, snižuje tření vrutu a přitom zachovává vysokou úroveň vytrhávacích sil závitů z materiálu
• Částečný závit umožňuje přitažení připojovaného dílu
• Spirálová drážka přes závit minimalizuje tříštění materiálu
• Frézující závit snižuje tření na dříkové části vrutu při zašroubování

– při použití bez předvrtání se vytlačený materiál snaží vrátit na původní místo. Frézující závit odfrézuje materiál, který by jinak vyvozoval vysoké tření a dřík klouže materiálem s minimálním třením

• Zápustná hlava s vylisovanou podložkou – výhodné při pravidelné potřebě větší svěrné síly ve spoji, odpadá nutnost použití podložky
• Větší průměr hlavy s podložkou přispívá k vyšší protahovací síle = větší svěrná síla ve spoji
• Drážka (pohon) Torx (Tx) – precizně přenáší kroutící moment potřebný na zašroubování vrutu. Drážka Tx minimalizuje riziko vyklouznutí šroubovacího nástavce a nebo proklouznutí nástavce v drážce
• Galvanický zinek se žlutým chromátem chrání vrut před korozí
• Kluzný lak snižuje tření vrutu o materiál a přispívá k tomu, že vrut lze lehce zašroubovat. Tam, kde zůstává vrut vystaven povětrnostním vlivům slouží jako další vrstva ochrany vrutu před korozí.

Vrtací vruty BSP

Vrtací vruty BSP jsou speciálním produktem, který přináší uživateli jistotu, uživatelský komfort a speciální vlastnosti. Tyto vruty jsou určeny zejména pro použití v tvrdých dřevinách, kde je použití běžných vrutů bez předvrtání velkým rizikem, zejména z důvodu možného ukroucení běžného vrutu. Vrtací vrut BSP přináší úsporu času/nákladů tím, že odpadá operace předvrtání. Díky vrtací špičce se vrtací vrut bezpečně zašroubuje v jedné pracovní operaci. Další výhodou odebrání materiálu vrtákovou špičkou je zcela dokonalé zapuštění hlavy vrutu, kdy není do okolí vytlačen, zapouštějící se hlavou vrutu, materiál. Předvrtáním je po zapuštění hlavy naprosto minimalizován vznik praskliny po letech. Vrtací vrut BSP lze použít i na připojování v těsném okraji materiálu. V nabídce je i nerezové provedení, které je vhodné na místa, která jsou vystavena povětrnostním vlivům.

• Vrtací špička – předvrtává otvor pro dřík vrutu a snižuje tak tření vrutu o materiál. Vrut proniká materiálem lehčeji. Předvrtáním a zašroubováním v jedné operaci vzniká úspora pracovního času/nákladů. Další výhodou je jistota, že materiál nepraskne a vrut se při šroubování neukroutí.
• Jednochodý závit – lehce se zařezává jak do tvrdých, tak měkkých dřevin.
• Zápustná hlava s 6 drážkami pod hlavou
• 6 drážek pod hlavou usnadňuje zapuštění zápustné hlavy vrutu do materiálu
• Drážka (pohon) Torx (Tx) - precizně přenáší kroutící moment potřebný na zašroubování vrutu. Drážka Tx minimalizuje riziko vyklouznutí šroubovacího nástavce a nebo proklouznutí nástavce v drážce
• Galvanický zinek se žlutým chromátem chrání vrut před korozí
• Kluzný lak snižuje tření vrutu o materiál a přispívá k tomu, že vrut lze lehce zašroubovat. Tam, kde zůstává vrut vystaven povětrnostním vlivům slouží jako další vrstva ochrany vrutu před korozí.
• Nerezové provedení je vhodnější tam, kde vrut zůstává vystaven povětrnostním vlivům nebo pro použití v prostředí bazénů, saun atd.